Projekt "Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2016

Projekt pt. „Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze” jest realizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Celem projektu jest popularyzacja świadomego budowania kolekcji (również prywatnych) oraz podkreślenie ich znaczenia społecznego i edukacyjnego w procesie budowania tożsamości regionalnej.