Zmarł Bernard Kielak

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

25 mar 2016

Z głębokim żalem żegnamy śp. Bernarda Kielaka, znakomitego etnografa, jednego z pionierów powojennego muzealnictwa w Ostrołęce. Jego starania przyczyniły się do powstania w naszym mieście Muzeum Okręgowego – od 1999 r. Muzeum Kultury Kurpiowskiej – w którym przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora.

Rodzinie i Przyjaciołom śp. Bernarda Kielaka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Różaniec w intencji śp. Bernarda Kielaka obędzie się 28 marca 2016 r. o godz.16.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Krańcowej w Ostrołęce.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 29 marca 2016 r. o godz. 14.00 w kościele św. Antoniego (klasztor) w Ostrołęce.

Wspomnienie o Bernardzie Kielaku.

Bernard Kielak urodził się 20 sierpnia 1944 roku, pochodził z Radzymina w pow. wołomińskim. Jego ojciec Antoni był nauczycielem, badaczem regionalistą, autorem wielu publikacji dotyczących historii lokalnej. Pasje badawcze i zamiłowanie do kultury regionalnej, historii zostało ukształtowane w domu rodzinnym. Po ukończeniu studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu warszawskiego - kierunek etnografia, podjął pracę w nadzorze etnograficznym w Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kurpianka" w Kadzidle, był także kierownikiem Stacji naukowej w Ostrołęce mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Był pierwszym dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ostrołęce, od chwili powstania tej instytucji w roku 1975. W latach 1983-85 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracował także w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. W latach 1990-98 ponownie pełnił funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego. Do czasu przejścia na rentę w roku 2002 podjął pracę w Ostrołęckim Ośrodku Kultury, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Myszyńcu, w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce.
Poza pracą zawodową aktywny uczestnik życia społecznego i naukowego w Ostrołęce i regionie kurpiowskim. Pełnił funkcję m.in. sekretarza naukowego Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, rad naukowych wielu stowarzyszeń, współorganizator konferencji naukowych, sesji, seminariów, szkoleń. Autor ponad 100 publikacji dotyczących różnych aspektów kultury i historii Kurpiów w szczególności z zakresu muzealnictwa regionalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego, folkloru, sztuki ludowej, obrzędowości dorocznej.
Za swoje dokonania zawodowe, naukowe i społeczne otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, odznaki „Zasłużony Działacz Kultury", „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego", nagrodę im. Zygmunta Glogera, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Ostrołęckiego oraz Prezesa Związku Kurpiów „Kurpika" w kategorii Nauka i Pióro.

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:540