Palma Kurpiowska Łyse 2016

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

27 lut 2016

20 marca 2016 r. w Łysych odbędzie się konkurs na palmę wielkanocną, którego współorganizatorem jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Już po raz 47. Komisja Konkursowa oceniać będzie wyroby kurpiowskich twórców. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzięcia udziału w wydarzeniu.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu:

1. Konkurs obejmuje jedną dziedzinę twórczości – palmę kurpiowską.

2. W Konkursie mogą brać udział twórcy zrzeszeni i niezrzeszeni, a także uczestnicy zespołowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych,·ponadgimnazjalnych, organizacje społeczne, koła zainteresowań). W kategorii zespołowej szkoły podstawowe będą oceniane odrębnie.

3. Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej niepodlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły.

4. Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie wezmą udziału w Konkursie.

5. Jeden autor lub jedna klasa może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę wykonaną przez siebie. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych palm (wielkość, sposób zdobienia), komisja oceni tylko jedną wybraną. Komisja zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Konkursu pozostałych identycznych palm.

6. Palmy należy dostarczyć bezpośrednio do „starego" kościoła parafialnego w Łysych w dniach:

- 18 marca (piątek) - w godz. 10.00 - 15.00
- 19 marca (sobota) - w godz. 9.00 - 15.00
- 20 marca (niedziela) - w godz. 7.00 - 8.30

7. Warunkiem przyjęcia palmy do Konkursu jest dołączenie do palmy kartki z czytelną informacją zawierającą:

- imię i nazwisko, wiek wykonawcy, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy
- nazwę i adres szkoły, symbol klasy, nazwę i adres organizacji społecznej, itp. (w kategorii zbiorowej).

8. Ocena prac konkursowych odbędzie się 20 marca 2016 roku, a ogłoszenie wyników ok. godz. 14.30 na scenie przy OSP.Łyse.

9. Organizatorzy gwarantują minimalne wysokości nagród:
W kategorii indywidualnej: W kategorii zbiorowej:
I nagroda - 700 zł l nagroda - 700 zł
I I nagroda - 600 zł II nagroda - 600 zł

III nagroda - 500 zł III nagroda - 500 zł

Pozostałe palmy zakwalifikowane do Konkursu mogą być wyróżnione nagrodą w wysokości od 50 zł do 150 zł (w zależności od poziomu artystycznego palmy). W przypadku sponsorów indywidualnych nagrody zostaną ogłoszone poza Regulaminem konkursowym i protokołem.

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do określenia ilości nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych prac oraz niedopuszczenia do Konkursu prac prezentujących niski poziom artystyczny lub niezgodność z tradycją regionu. Oceniane będą palmy zakwalifikowane do konkursu.

11. Podstawowymi kryteriami oceny palm zgłoszonych do konkursu są:

- minimalna wysokość palmy powinna wynosić 1,2 metra (liczona od początku zdobienia palmy);
- ogólny wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja);
- użycie tradycyjnych materiałów (papier, bibuła, roślinność zielona niechroniona)

12. Termin odbioru nagród został ustalony na okres od 22 marca 2016 roku do 25 marca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łysych, pok. 101, tel. /29/ 772 50 03 wew. 44. Po upływie terminu nagrody nie będą wypłacane.

13. Nagrody przyznane osobom niepełnoletnim w kategorii indywidualnej będą wypłacane tylko i wyłącznie rodzicowi lub opiekunowi prawnemu tej osoby.

14. Nagrody należy odbierać osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.

Uwaga:
Po wstępnej ocenie palm przez komisję konkursową twórcy palm zobowiązani są do udziału z palmami w procesji, w przypadku braku właściciela, palmy zostaną zaprezentowane przez wyznaczone do tego osoby. Warunkiem wypłacenia nagród jest pozostawienie nagrodzonych prac do dyspozycji organizatorów konkursu przez miesiąc po jego ukończeniu w celu wyeksponowania ich na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy przestrzegają autorów prac przed możliwością ich zaginięcia. Organizator zapewnia ochronę prac w „starym" kościele do czasu procesji, po tym czasie nie ponosi odpowiedzialności za prace.

Organizatorami konkursu są:

Wójt Gminy Łyse
Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych
Parafia Rzymsko-Katolicka w Łysych

przy współudziale:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samorządu Województwa Mazowieckiego

Starostwa Powiatu Ostrołęckiego

Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Łysych

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Inicjatywę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-27
Data publikacji:2016-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:529