Obiekt miesiąca

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Majowy obiekt miesiąca - Ziemowit III książę mazowiecki na Czersku (2014)

Przejdź do - Majowy obiekt miesiąca - Ziemowit III książę mazowiecki na Czersku (2014)

Wizerunek Siemowita III, księcia mazowieckiego, opublikowany w Tygodniku Powszechnym (nr 24, 11.06.1882 r.). Rycina powstała na podstawie rysunku Jana Matejki wzorującego się na dawnej pieczęci. Na prezentowanej rycinie książę ubrany jest w tunikę, na której znajduje się krótka zbroja, na głowie ma mitrę książęcą, w prawej dłoni trzyma oszczep, w lewej tarczę. Na pasie przy boku miecz.

Kwietniowy obiekt miesiąca - "Droga Krzyżowa" (2014)

Przejdź do - Kwietniowy obiekt miesiąca - "Droga Krzyżowa" (2014)

Kompozycja czternastu scen Drogi Krzyżowej przedstawiona na wydmuszkach gęsich jaj. Pisanki zostały zaprojektowane i ręcznie opracowane przez autora – Kazimierza Bondaryka. Należący do Ostrołęckiego Stowarzyszenia Twórców artysta, specjalizuje się w zdobnictwie wydmuszek kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Z zabarwionej na jeden kolor płaszczyzny, ostrym narzędziem wydrapuje porządany rysunek. Niekiedy, jak w tym przypadku, granice kompozycji wyznacza bordiurą o ornamentyce roślinnej. 

Przedstawiamy kolejny obiekt miesiąca (2014)

Przejdź do - Przedstawiamy kolejny obiekt miesiąca (2014)

Etat de Service du Capitaine Bem [Joseph] Aide de Camp du Général de Brigade Bontemps - (Stan służby kapitana Bema [Józefa] adiutanta generała brygady Bontemps) 

Rękopis, który prezentujemy to opis służby wojskowej Józefa Bema sporządzony w języku francuskim w 1824 roku. Z treści wynika, że Józef Bem urodzony 14 marca 1794 roku w Tarnowie, 3 października 1809 został wcielony jako kadet do Korpusu Kadetów Artylerii i Inżynierii. Dalej następuje opis awansów, przeniesień i dymisji, a także udziału w wojnach, bitwach, oblężeniach, odniesionych ran i otrzymanych odznaczeń. Zapis kończy informacja o postawieniu Bema pod sąd w związku z podejrzeniem o malwersację pieniędzy służbowych.

Łyżwy - lutowy obiekt miesiąca (2014)

Przejdź do - Łyżwy - lutowy obiekt miesiąca (2014)

W okresie zimowym śnieg zachęca do płatania rozmaitych figli, a mróz do ślizgania po lodzie. Jednym ze sposobów poruszania się po zamarzniętych oczkach wodnych, jeziorach i rzekach jest jazda na łyżwach. Obecnie łyżwiarstwo kojarzymy ze sportem, zabawą i rekreacją, jednak niegdyś łyżew używano jako środka transportu, umożliwiającego szybkie przemieszczanie się.

Campement de Polonais dans les bois [Obozowisko Polaków w lesie] - Obiekt stycznia 2014

Rycina zamieszczona w czasopiśmie francuskim L’Universel. Illustrations Contemporaines (nr 89, 10/16.12.1863). Opis zamieszony na odwrocie informuje czytelników o losie powstańców styczniowych spędzających zimę w lesie. Wymieniono tu las myszyniecki jako jeden z azylów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2014-07-01
Data publikacji:2014-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7977