Fort

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Fort w Ostrołęce jest przykładem obiektu ze szkoły rosyjskiej, której główny rozwój nastąpił na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. W 1880 roku z polecenia szefa sztabu generalnego Rosji gen. lejt. Mikołaja Obruczewa został opracowany nowy plan wojny z pozostałymi zaborcami Królestwa Polskiego. Plan ten stanowił zaczątek budowy przyszłych fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. 27 marca 1882 roku zatwierdzono plan inżynieryjnego zabezpieczenia przyszłego teatru wojny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek północno-zachodni, a w roku następnym rozpoczęto jego realizację. Jednak ze względu na brak funduszy podjęto decyzję budowy ufortyfikowanych przepraw na Narwi systemem polowym. Zajęły się tym wojska saperskie w ramach praktyk.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-27
Data publikacji:2016-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4454