Ekspozycja „Powstanie kościuszkowskie w grafice” już otwarta

Ekspozycja „Powstanie kościuszkowskie w grafice” już otwarta

12 marca 2014 r. minęła 220. rocznica wymarszu I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej z Ostrołęki w kierunku Krakowa. Wojskiem dowodził brygadier Antoni Madaliński, który w ten sposób przeciwstawił się zapowiedzianej redukcji wojska. Przyczynił się tym samym do wybuchu powstania narodowego przeciw Rosji, a później także Prusom.

Akt powstania ogłoszono 24 marca 1794 r. na rynku w Krakowie. Na jego mocy funkcję Najwyższego Naczelnika powierzono Tadeuszowi Kościuszce i polecono zorganizować rząd powstańczy.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej wpisując się w obchody wybuchu powstania zorganizowało wystawę zatytułowaną „Powstanie kościuszkowskie w grafice”.  Prezentujemy na niej 23 grafiki , w większości autorstwa Michał  Stachowicza i Karola Wawrosza. Litografie te dokumentują umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy powstańczych, a także przedstawiają wizerunki dowódców.

Wystawa czynna od 21 września do 19 października 2014 r.