Wystawa „Kolberg i inni” otwarta!

Wystawa „Kolberg i inni” otwarta!

Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Kolberg i inni”, której wernisaż odbył się 17 listopada br. Spotkaniu towarzyszył niepowtarzalny koncert pt. „Muzyka nasza domowa […]”. Wystawę zorganizowano w ramach Ogólnopolskich Obchodów Roku Oskara Kolberga.

Podczas koncertu w wykonaniu Justyny Stępień- Grozdew – śpiew, Rafała Grozdew -tenor, Małgorzaty Szarlik – skrzypce, Michała Woźniaka – kontrabas, Roberta Lipki – akordeon,  usłyszeć  można było pieśni ze zbiorów Oskara Kolberga, ks. Władysława Skierkowskiego, a także inne, odkryte na nowo i zinterpretowane, ludowe utwory instrumentalne.

Ekspozycja „Kolberg i inni” prezentuje sylwetki i dokonania naukowe etnografów oraz badaczy regionu kurpiowskiego. Obok publikacji Oskara Kolberga, Adama Chętnika, ks. Władysława Skierkowskiego, Marii Żywirskiej i innych, na wystawie znalazły się materiały z badań terenowych: zapiski wywiadów, karty, rysunki oraz fotografie ukazujące kulisy organizowanych na Kurpiach w latach 50. XX w. Międzyuczelnianych Obozów Etnograficznych. Całość uzupełniają muzealia oraz dokumentacja badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w latach 80. XX w.

Wystawa „Kolberg i inni” będzie czynna do 25 stycznia 2015 roku.