„Huculszczyzna. Obraz zatrzymany. Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach XIX i XX wieku” – wystawa czasowa

„Huculszczyzna. Obraz zatrzymany. Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach XIX i XX wieku” – wystawa czasowa

Od 8 maja do 14 czerwca 2015 roku, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej czynna jest wystawa pt.„Huculszczyzna. Obraz zatrzymany. Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach z XIX i XX wieku”. Ekspozycja, pochodząca ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, poświęcona jest krainie leżącej u stóp Czarnohory i Gorganów. Od czasów Kazimierza Wielkiego do 1945 roku Huculszczyzna znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej z wyjątkiem okresu rozbiorów, kiedy wchodziła w skład zaboru austriackiego. Obecnie leży prawie w całości w granicach Ukrainy (część południowa Huculszczyzny znajduje się na Bukowinie Rumuńskiej).

Mieszkańcy tych ziem, nazwani Hucułami, są jedną z najbardziej fascynujących grup etnicznych Europy. Tuż obok Łemków i Bojków, jest to jedna z trzech grup górali ruskich zamieszkujących Karpaty. Żywiołem osadniczym Huculszczyzny byli wołoscy pasterze przybyli z południa Europy. Na ziemiach tych mieszały się elementy różnych kultur, m.in. kultura ukraińska, rumuńska, polska, węgierska, cygańska a nawet tatarska i turecka. Podstawą była hodowla i związane z nią pasterstwo oraz prace w lesie. Do dziś swoją kulturową odrębnością i bogatym folklorem, Huculi przyciągają rzesze turystów i łowców oryginalnych tradycji.

Huculszczyznę końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku poznajemy na wystawie za pośrednictwem starych fotografii, grafik, pocztówek oraz przedmiotów codziennego użytku. Niniejsza wystawa, jest swoistym odzwierciedleniem różnorodności kulturowej i kresowego klimatu tamtych terenów, to sentymentalna podróż do rejonu Karpat Wschodnich. Prezentowane są na niej przykłady najciekawszych zabytków i rękodzieła huculskiego: ceramiki, strojów, tkanin, biżuterii oraz drewnianych przedmiotów ozdobionych intarsją i inkrustacją. Wystawa jest również wzbogacona o film – montaż filmów dokumentalnych i reportaży pochodzących dwudziestolecia międzywojennego. 
Wystawa czynna od 8 maja do 14 czerwca 2015 roku. 
        
Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Scenariusz wystawy: Joanna Bartuszek (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Kurator wystawy: Grażyna Talarek (Muzeum Kultury Kurpiowskiej)