Almanach historique ou Souvenir de l’emigration – wirtualny obiekt miesiąca

Almanach historique ou Souvenir de l’emigration – wirtualny obiekt miesiąca

26 maja mija 185. rocznica bitwy pod Ostrołęką 1831 roku. Z tej okazji prezentujemy jeden z naszych najnowszych nabytków związanych z powstaniem listopadowym. Almanachhistorique ou Souvenir de l’emigration jest to publikacja zawierająca spis żołnierzy, którzy znaleźli się na emigracji po upadku powstania listopadowego opracowana i opublikowana przez płk. Adolfa Tabasza Krosnowskiego.

Autor, korzystając z francuskich materiałów policyjnych, a także z relacji samych uchodźców starał się stworzyć jak najpełniejszy zbiór nazwisk emigrantów polistopadowych. Wpisy ułożone są chronologicznie. Zawierają, w większości przypadków imię, nazwisko, miejsce urodzenia, formację wojskową oraz miejsce pobytu żołnierza po upadku powstania. Wśród wymienionych znalazły się dwie osoby urodzone w Ostrołęce (Tomasz Kowalski – kawalerzysta i Wincenty Lutnicki – ułan), jedna osoba z Dylewa (Fraciszek Lutnicki – oficer piechoty liniowej) oraz jedna z Rydzewa (Jan Wilczyński – podoficer piechoty liniowej). Ponadto wymieniono kilka osób walczących pod Ostrołęką. Mimo starań autora publikacja zawiera błędy, m.in. w stopniach wojskowych oraz miejscach zamieszkania. Nierzadko wynika to z tego, że sami emigranci podający dane do almanachu wprowadzali autora w błąd. Czasami też, o czym wspomina Krosnowski, nie zgadzali się na umieszczenie swoich nazwisk w książce.

Ciekawostkę stanowi dedykacja odautorska dla „pięknej Polki panny Eugenii” znajdująca się na oryginalnej, broszurowej okładce almanachu, oprawionego współcześnie w półskórek.

Na frontyspisie książki widnieje wytłoczony suchy odcisk pieczętny rodziny Jastrzębiec Marszewskich.

Almanach historique ou Souvenir de l’emigration,
Adolf Tabasz Krosnowski, 1837-1838, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, Paryż, druk, rękopis, odcisk pieczętny, nr inw. MKK/HA/3520.