Wystawa „Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840)

Wystawa „Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840)

Zapraszamy do zwiedzania naszej nowej wystawy czasowej pt. Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777–1840), prezentowanej od 29 listopada 2016 r. w Pomniku Mauzoleum (Ostrołęka, ul. Warszawska 2A). Ekspozycję można zwiedzać do 29 stycznia 2017 r.

Wystawa ma na celu przypomnienie niezwykłej postaci Piotra Bontemps. Ukazuje żołnierza w służbie francuskiej, polskiej i rosyjskiej na tle burzliwych wydarzeń przełomu XVIII i XIX w. Dzięki zróżnicowanym metodom prezentacji (gabloty, plansze, wydruki wielkoformatowe, multimedia) przedstawione zostaną zabytki pozyskane podczas archeologicznych poszukiwań grobu Piotra Bontemps na terenie nieistniejącego od 1935 r. kościoła w Imielnicy (krzyżyki, medaliki, fragmenty różańców, monety, okucia trumien, szczątki tkanin), militaria z początków XIX w., liczne plansze przybliżające losy generała oraz jego zasługi dla armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Ekspozycja została udostępniona przez Muzeum Mazowieckiego w Płocku, którego Dział Archeologii od roku 2011 realizuje program naukowo-badawczy i edukacyjny zatytułowany Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777–1840).

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”.