,,Wszystkie barwy muzyki”

,,Wszystkie barwy muzyki”

Tytuł:  „Wszystkie barwy muzyki” 

Czas trwania wystawy:  od 03.02.2017 r.  do 02.04.2017 r. 

Scenariusz: Emil Cywiński

Kurator: Joanna Zyśk

Projekt plastyczny: Emil Cywiński

 

Wystawa Wszystkie barwy muzyki podejmuje próbę odtworzenia klimatu dawnego prowincjonalnego domu, którego mieszkańcy żyją muzyką na co dzień. Wśród akcentów narodowych, polskich eksponuje się zainteresowania i upodobania muzyką klasyczną – głównie salonową, rodzinną i obrzędową, inspirowaną muzyką ludową, a także muzyką różnych stron świata, skąd powracali rodacy z zesłania i emigracji.

Wystawa przywołuje tradycje salonu muzycznego dawnego dworu kresowego, rodzinnego muzykowania oraz motywów muzycznych w dekoracji i pamiątkach zdobiących jego przestrzeń. Stanowią ją pewne sekwencje tematyczne, jak np:
• „Śpiewnik Domowy” i inne muzyczne pamiątki moniuszkowskie
• Droga do Niepodległej
• Pieśń o miłości 
• Od kabaretu do filmu
• Wspomnienia z sali balowej
• Piosenka o mojej Warszawie i inne… .


Na materię wystawy składają się obiekty pochodzące z zasobów domowych osób prywatnych zgromadzone dla przedstawienia kultury muzycznej polskiego domu z zaznaczeniem jego szczególnej roli w dobie niewoli narodowej, a także zainteresowań muzycznych rodaków w międzywojniu oraz w okresie późniejszej socjalistycznej indoktrynacji. Duża część prezentowanych przedmiotów stanowi kolekcję rodzinną autora, pochodzą one głównie z XX i pierwszej połowy XX w.

Emil Cywiński