„Pocztówki z Ostrołęki (1902-1989)”

„Pocztówki z Ostrołęki (1902-1989)”

W przyszłym roku minie 150 lat od wysłania pierwszej karty pocztowej. To w 1869 roku Poczta Cesarstwa Austro-Węgierskiego wypuściła pierwszą na świecie kartę pocztową. Jak każdy genialny wynalazek, również pocztówka ma wielu ojców. Uznaje się za niego Emanuela Hermanna, profesora Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt, który 26 stycznia 1869 roku opublikował memoriał O nowym sposobie korespondowania pocztą. Wynalazek pocztówki zrewolucjonizowały charakter kontaktów międzyludzkich.

W przyszłym roku minie 150 lat od wysłania pierwszej karty pocztowej. To w 1869 roku Poczta Cesarstwa Austro-Węgierskiego wypuściła pierwszą na świecie kartę pocztową. Jak każdy genialny wynalazek, również pocztówka ma wielu ojców. Uznaje się za niego Emanuela Hermanna, profesora Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt, który 26 stycznia 1869 roku opublikował memoriał O nowym sposobie korespondowania pocztą. Wynalazek pocztówki zrewolucjonizowały charakter kontaktów międzyludzkich.

Na wystawie zgromadzono blisko 400 pocztówek prezentujących Ostrołękę od początku XX wieku aż po 1989 rok. Pochodzą one ze zbiorów muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Najstarsza znana nam pocztówka z Ostrołęki pochodzi z 1902 roku (data obiegu). Czas pokaże, czy były wcześniejsze. Poprzez to niewielkie medium mamy okazję przyjrzeć się zmianom zachodzącym w mieście w okresie blisko 90 lat. Dzięki pocztówce możemy obserwować różne obiekty czy miejsca utrwalane systematycznie zarówno w czasach pokoju, jak też okresach wojen. To dzięki pocztówce wiemy, jak wyglądała miniona rzeczywistość. Oczywiście, pocztówka podlegała cenzurze. Ukazywała tę bardziej reprezentatywną stronę miasta, omijając jego ubogie dzielnice. Ukazywała też miasto w ruinie, np. podczas pierwszej wojny światowej, ale wówczas miała wydźwięk propagandowy, mając za zadanie ukazanie niszczycielskiej działalności wroga. Badanie historii ostrołęckiej pocztówki roztacza przed nami wiele wątków. Oprócz widoków, ich analizy, badamy wydawców, techniki edycji, historie kolekcji itp.

Wystawa została podzielona na kilka wątków tematycznych, w ramach których można zapoznać się z panoramami miasta od początku XX wieku po 1989 rok, z widokami Narwi, mostów, kładek, rynku, ulic, obiektów miejskich, koszar i innych.

Mamy nadzieję, że pocztówki ostrołęckie zapadną Państwu głęboko w pamięć.

Wystawa czynna będzie do 20 maja 2019 r.

Zapraszamy

Barbara Kalinowska

Kurator wystawy