Oto dni krwi i chwały – Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego

Oto dni krwi i chwały – Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego

Wystawa została przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Ekspozycja podzielona jest na dwa bloki tematyczne.

Pierwsza część prezentuje zagadnienia związane z początkiem rakietnictwa polskiego, wykorzystywanego do działań zbrojnych w 1 poł. XIX wieku. Ukazane są sylwetki najważniejszych postaci związanych z tą dziedziną artylerii, prezentowany jest warsztat, w którym produkowano pierwsze rakiety oraz rekonstrukcje dziewiętnastowiecznych pocisków.

Druga część wystawy opowiada historię walk, w trakcie Bitwy o Warszawę 6 września 1831 r., wojsk polskich i rosyjskich na Reducie Ordona. Możemy dziś odtworzyć przebieg tego starcia na podstawie znalezisk z badań archeologicznych prowadzonych na reducie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Obiekty prezentowane na ekspozycji ukazują militaria oraz przedmioty osobiste poległych żołnierzy. Zaprezentowana jest również sylwetka bohatera wspomnianej batalii Konstantego Juliana Ordona.

Na wystawie są pokazane także eksponaty pozyskane w wyniku współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

 

Scenariusz wystawy: Jacek Borkowski

Realizacja wystawy: Zespół Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Kurator wystawy: Jacek Borkowski

Komisarz wystawy: Krzysztof Augustyniak

Komisarz techniczny: Sebastian Pietrzak

Projekt graficzny i teksty plansz:

Lidia Kobylińska

Ewelina Więcek

Witold Migal

Wojciech Borkowski

Tomasz Kordala

Zbigniew Miecznikowski