Śladami bitwy ostrołęckiej 1831 roku

Śladami bitwy ostrołęckiej 1831 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w lekcji historycznej, która w całości realizowana jest w plenerze. Podczas zajęć przybliżona zostanie bitwa z 26 maja 1831 roku – wydarzenie, które zaważyło na losach powstania listopadowego i wpisało się na stałe w dzieje Ostrołęki.

Pokonując kilkukilometrowy szlak ostrołęckiej batalii, podążając ulicami miasta i zwiedzając miejsca związane z bitwą, uczniowie poznają przebieg i teren walk, sylwetki polskich dowódców, losy powstańców listopadowych oraz sposób uhonorowania bohaterów powstania przez mieszkańców miasta. Zajęcia zaprojektowano w konwencji gry miejskiej, wykorzystując karty z zadaniami, zagadki, niespodzianki. W programie zajęć przewidziano odwiedzenie ekspozycji historycznej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Pomniku Mauzoleum.

 
Lekcja ma na celu uświadomienie uczniom, że ich „mała ojczyzna” jest interesująca historycznie; że Ostrołęka była miejscem wydarzeń ważnych dla dziejów Polski. Przywołanie pamięci o powstaniu listopadowym stanowi wspaniałą okazję do budowania wśród młodzieży postaw patriotycznych i szacunku do tradycyjnych wartości. 
 
Adresat: uczniowie od V kl. SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Czas trwania – ok. 3 godz.
Opłata – 15 zł od osoby
 
Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie pod numerem: 29 764 54 43 w. 43
 
Informacji udziela Grażyna Talarek, 
Dział Edukacji i Promocji