„Alena”

„Alena”

Jaka to musiała być dramatyczna sytuacja, kiedy włożono dwa rozkazy „Mścisława” (Władysława Liniarskiego), Komendanta Okręgu Białostockiego ZWZ-AK, do szklanej buteleczki i zakopano w ziemi. Mogą o tym świadczyć także łuski nabojów karabinowych leżące obok. Przeleżały w ukryciu grubo ponad pół wieku. W 2004 roku właścicielka domu przy ulicy Batorego w Ostrołęce, znalazła je w fundamencie rozbieranego, drewnianego domu. Znalezisko trafiło do zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Składały się nań fragmenty szkła ze stłuczonej butelki, osiem łusek karabinowych i trzy zwitki papieru – dwa rozkazy i wycinek z „Dodatku do Biuletynu Informacyjnego dla Mazowsza” – czasopisma AK. Musiały zostać ukryte po 16 września 1943 roku, ponieważ ta data widnieje na wycinku prasowym. Oba rozkazy z 25 sierpnia 1943 roku są podpisane przez „Mścisława” i dotyczą ostrołęczanina – Norberta Adamowicza, ps. „Alena”. Z jednego wynika, że po ukończeniu zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Adamowicz otrzymał awans na kaprala podchorążego rezerwy, z drugiego, że za wyróżniającą się służbę w wojsku konspiracyjnym uzyskał stopień starszego strzelca.

O Norbercie Adamowiczu wiemy, że urodził się 18 stycznia 1919 roku. Mieszkał w Ostrołęce, gdzie skończył Gimnazjum i Liceum im. króla Stanisława Leszczyńskiego, a studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie okupacji pracował w niemieckim Urzędzie Wodnym w Ostrołęce. Bardzo szybko związał się z wojskiem podziemnym. Został szefem Biura Informacji i Propagandy AK na Ostrołękę. Walczył w partyzantce do 1946 roku. Później wyjechał do Góry Kalwarii, gdzie założył rodzinę i próbował układać swoje życie w niełatwych czasach. Jako wspaniały społecznik przyczynił się dla rozwoju swojego nowego miasta, za co został uhonorowany nazwą jednej z jego ulic. Zmarł nagle w 1984 roku.

„Alena” nigdy po wojnie nie powrócił do Ostrołęki. Jego historia jest jednak spleciona z dziejami naszego regionu. Niepozorne bibułki odnalezione w butelce przypominają nam o tym.

 

Rozkazy komendanta okręgu AK nr 10 Władysława Liniarskiego „Mścisława” z nominacjami dla Norberta Adamowicza „Aleny”, 1943 r., nr inw. MKK/HA/1399-1400