Boże Ciało

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała przypada na pierwszy czwartek po pierwszej niedzieli po Zielonych Świątkach. Ma długą tradycję. W Polsce została ustanowiona w 1320 roku po synodzie w Krakowie, zaś procesje pojawiły się w XV wieku. Z najbardziej okazałych barwnych procesji słynął Kraków. Szli w nich królowie polscy z dworem, duchowni, bractwa kupieckie i cechowe, mieszczanie. W obrzędowości ludowej święto ma charakter agrarny. Odbija się w nim troska rolników o dobre plony zbóż i warzyw. Tego dnia odbywają się procesje do czterech ołtarzy przybranych kwiatami, gałęziami brzóz i lip, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Gałązki te zaraz po zakończeniu procesji wierni obłamują, aby włożyć je w polu do zboża, co miało zapewnić ochronę przed gradem i szkodnikami. Umieszczone za ramami obrazów chroniły domostwo przed burzą i piorunami. Szczególnie barwnie wyglądają procesje Bożego Ciała w regionie łowickim, na Pogórzu, Podhalu i na Kurpiach. W 1937 roku procesja w Myszyńcu została utrwalona w fotografiach Henryka Poddębskiego oraz na taśmie filmowej (produkcja Polskiej Agencji Telegraficznej z 1938 roku). Dokument Święto na Kurpiach można obejrzeć na stałej ekspozycji w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Choć od tamtej procesji minęło wiele lat, to tradycja licznego uczestnictwa w strojach regionalnych na procesji w Myszyńcu, Czarni czy w Kadzidle jest na Kurpiach nadal żywa.