Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Lekcje online w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Lekcje online w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich do udziału w muzealnych lekcjach online.

Oferujemy pięć opcji tematycznych, adresowanych do poszczególnych grup:

„Kurpiowska moda. Strój ludowy Puszczy Zielonej”
Podczas lekcji uczniowie poznają tradycyjny strój mieszkańców Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
Opłata za lekcję: 8 zł od osoby.
Czas trwania zajęć: 40 min.
Lekcja adresowana do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

 

„Znaki państwa polskiego – godło, barwy, hymn”
Celem lekcji jest poznanie i utrwalenie znaczenia polskich symboli narodowych. Porozmawiamy o tym, skąd wziął się orzeł w godle naszego kraju oraz jak wygląda polska flaga. Poznamy słowa hymnu i dowiemy się, kiedy jest on wykonywany, a także jak należy się zachować, gdy go słyszymy. Utrwalimy poznane symbole, wykonując różne prace plastyczne.

Opłata za lekcję: 8 zł od osoby.
Czas trwania zajęć: ok. 40 min.
Lekcja adresowana do uczniów szkół podstawowych.

 

„Wycinanka kurpiowska”
Zajęcia warsztatowe pozwalające młodym uczestnikom poznać przeznaczenie wycinanki, zgłębić tajniki i kolejne etapy jej tworzenia oraz przybliżyć początki wycinankarstwa na Kurpiach. Każda z osób biorących udział w warsztatach własnoręcznie wytnie wzór wycinanki.

Opłata za lekcję: 8 zł od osoby.
Czas trwania zajęć: ok. 40 min.
Lekcja adresowana do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

 

„Pomnik szczerych serc”
Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają trudne losy Pomnika Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Uczniowie dowiedzą się, jakie wydarzenie historyczne dało impuls do powstania budowli, co spowodowało opóźnienie budowy oraz co działo się z Pomnikiem po II wojnie światowej. Wiadomości zostaną utrwalone za pomocą specjalnie przygotowanych kart pracy.

Opłata za lekcję: 8 zł od osoby.
Czas trwania: 40 minut.
Lekcja adresowana do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.

 

„Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”
Zajęcia prowadzone w formie wykładu, który ma przybliżyć uczestnikom spotkania przebieg ostrołęckiej batalii – finalnego porywu powstania listopadowego.

Opłata za lekcję: 8 zł od osoby.
Czas trwania zajęć: 40 min.
Lekcja adresowana do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.

 

Szczegółowe informacje i rezerwacja terminów: tel. 29 764 54 43, wew. 43.