„Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej”

„Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej”

Publikacja „Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej”, powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z środków Promocji Kultury.
Przygotowany w ramach zadania katalog prezentuje kolekcję znalezisk archeologicznych z terenu ziemi przasnyskiej, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wykroczenie poza formę katalogową, nota-fotografia, polegające na zamieszczeniu tekstów merytorycznych, fotografii i not katalogowych obiektów pozwoliło na prezentację jakże bogatego materialnego dziedzictwa ziemi przasnyskiej. Katalog dostępny jest w wersji cyfrowej oraz papierowej.

 
Pliki do pobrania:
„Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej”