Książka o Romualdzie Zerychu

Książka o Romualdzie Zerychu

Pod koniec 2019 roku Muzeum Kultury Kurpiowskiej wydało książkę autorstwa Barbary Kalinowskiej „Romuald Zerych (1888–1964). Rzeźbiarz niezapamiętany”. To pierwsze monograficzne opracowanie o autorze pomnika szarży Bema i współautorze pomnika mauzoleum w Ostrołęce.

Pocztówki z Ostrołęki 1902-1989

Pocztówki z Ostrołęki 1902-1989

Tytuł: Pocztówki z Ostrołęki 1902-1989.

Autor: Barbara Kalinowska

Niniejsza publikacja jest katalogiem wystawy Pocztówki z Ostrołęki 1902-1989. Składa się ona z trzech części. W pierwszej, wstępnej, omówione zostały: struktura wystawy, zawartość katalogu, historia karty

Ksiądz Mieczysław Mieszko – społecznik i patriota

Ksiądz Mieczysław Mieszko – społecznik i patriota

Tytuł: Ksiądz Mieczysław Mieszko  społecznik i patriota

Autor: Tomasz Pokornowski

Publikacja autorstwa ks. Tomasza Pokornowskiego to próba opisu życia i niezwykle aktywnej działalności jednego z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych duszpasterzy Kurpiowszczyzny – ks. Mieczysława Mieszki –

Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej

Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej

Tytuł: Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej

Autor: Marian Pokropek

Publikacja autorstwa prof. Mariana Pokropka (profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego) jest pracą naukową poświęconą tradycyjnemu budownictwu ludowemu z regionu Kurpiowskiej Puszczy