Biblioteka

Biblioteka

Zasoby biblioteki muzealnej to ponad 9000 woluminów. Stanowi ona warsztat pracy dla pracowników muzeum. Warto dodać, że z zasobów placówki