Rada Muzeum

Rada Muzeum

– Alicja Mironiuk-Nikolska

– Zbigniew Tucholski

– Andrzej Jaskólski

– Wojciech Borkowski

– Jolanta Załęczny

– Anna Grzywacz

– Janusz Gołota

– Czesława Kaczyńska

– Mirosław Augustyniak

Marian Krupiński