Wystawy

Wystawy

Wystawy dotyczą kilku płaszczyzn tematycznych, wchodzących ze sobą w dialog, wpisujących się w projekt konserwacji i rewitalizacji mauzoleum i fortu carskiego

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu powstał nowy produkt turystyczny w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe. Udostępniony został nowy obiekt infrastruktury kultury.

Konserwacji

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy

– Uporządkowanie zieleni na terenie fortu na podstawie przeprowadzonej waloryzacji, mające na celu uczytelnienie wartości kulturowych.

– Oczyszczenie fosy.

Autorzy oraz wykonawcy

Autorzy oraz wykonawcy

Maria Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, koordynator Projektu.

Fest Grupa, Warszawa – opracowanie programu konserwatorskiego fortu i

O projekcie

O projekcie

Tytuł projektu:

Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika – mauzoleum poległych 
w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831