Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19

Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19

MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

SIEDZIBA GŁÓWNA PRZY PLACU BEMA 8

 

Zwiedzający są obowiązani do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum”
oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią

 

1. Muzeum jest dostępne tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Przy wejściu głównym do MKK każdy ze zwiedzających obowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem lub założenia rękawiczek jednorazowych.

3. Ochrona muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.

4. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby muszą czekać w odstępach 1,5 m.

5. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.

6. Ruchem zwiedzających kierują kwalifikowani opiekunowie zbiorów dyżurujący na ekspozycjach.

7. W muzeum może przebywać jednocześnie:

a) na sali wystaw czasowych 7 osoby;
b) na salach wystaw stałych 41 osób;
c) na dziedzińcu 12 osób;
d) w pracowni etnodizajnu 4 osoby lub 2 rodziny;
e) w sali wielofunkcyjnej 4 osoby lub 2 rodziny;
f) w piwnicach 10 osoby lub rodzina.

8. Zwiedzający obowiązani są do zachowania odstępu pomiędzy sobą minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).

9. Sprzęt multimedialny oraz audioprzewodniki nie są udostępniane.

10. Z windy jednocześnie mogą korzystać dwie osoby.

11. Zwiedzanie grupowe odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach (obowiązek zasłaniania ust i nosa, przestrzeganie dystansu społecznego 1,5 m)

12. Dopuszcza się organizację wydarzeń muzealnych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

13. Obowiązują następujące godziny zwiedzania:
wtorek, czwartek, piątek – 9.00–17.00,
środa – 9.00–18.00,
sobota i niedziela – 10.00–16.00.

Informacje o zmianie organizacji pracy muzeum dostępne są na stronie internetowej Muzeum Kultury Kurpiowskiej (www.muzeum.ostroleka.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19 NA TERENIE

POMNIKA MAUZOLEUM POLEGŁYCH W BITWIE POD OSTROŁĘKĄ 26 MAJA 1831 ROKU ORAZ FORTU ZIEMNEGO

 

Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania ,,REGULAMINU ZWIEDZANIA POMNIKA MAUZOLEUM POLEGŁYCH W BITWIE POD OSTROŁĘKĄ 26 MAJA 1831 ROKU ORAZ FORTU ZIEMNEGO” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 

1. Pomnik Mauzoleum oraz teren fortu ziemnego dostępne będą tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Przy wejściu głównym do Pomnika Mauzoleum każdy ze zwiedzających zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem lub założenia rękawiczek jednorazowych.

3. Pracownicy Pomnika Mauzoleum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia mogą skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.

4. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby muszą czekać w odstępach 1,5 m.

5. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.

6. Ruchem zwiedzających kierują pracownicy Pomnika Mauzoleum.

7. W Pomniku Mauzoleum może przebywać jednocześnie:
a. na sali Obchodów Rocznicowych i Historii Budowy Pomnika – do 20 osób;
b. w sali edukacyjnej (projekcyjnej) – do 7 osób;
c. w krypcie – do 7 osób;
d. na majdanie – do 250 osób;
e. w galerii wystaw czasowych (poziom 1) – 4 osoby;
f. na tarasie – do 5 osób.

8. Zwiedzający obowiązani są do zachowania odstępu pomiędzy sobą minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).

9. Z windy jednocześnie może korzystać jedna osoba.

10. Zwiedzanie grupowe odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach (obowiązek zasłaniania ust i nosa, przestrzeganie dystansu społecznego 1,5 m)

11. Dopuszcza się organizację wydarzeń muzealnych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

12. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Pomnika Mauzoleum.

13. Obowiązują następujące godziny zwiedzania:

Sezon letni od 1 kwietnia do 30 września:
– wtorek – piątek 10.00–17.00;
– sobota – niedziela 12.00–19.00;
– poniedziałek – nieczynne.

Sezon zimowy od 1 października do 31 marca:
– wtorek – niedziela 10.00–15.00;
– poniedziałek – nieczynne.

Informacje o zmianie organizacji pracy muzeum dostępne są na stronie internetowej Muzeum Kultury Kurpiowskiej (www.muzeum.ostroleka.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZAGRODA KURPIOWSKA W KADZIDLE

 

Zwiedzający są obowiązani do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum”
oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 

1. Zagroda Kurpiowska (zwana dalej skansenem)jest dostępna tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie skansenu skutkuje koniecznością jego opuszczenia.

2. Przy wejściu głównym do skansenu każdy ze zwiedzających obowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem lub założenia rękawiczek jednorazowych.

3. Obsługa skansenu w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.

4. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby muszą czekać w odstępach 1,5 m.

5. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.

6. Ruchem zwiedzających kierują pracownicy skansenu.

7. Zabrania się wchodzenia do wnętrza obiektów skansenowskich. Ekspozycje są dostępne z zewnątrz, ekspozycja w chałupie dostępna do oglądania z sieni.

8. Zwiedzający są wpuszczani na teren skansenu – pojedynczo lub w grupach do dziesięciu osób przy zachowaniu odległości pomiędzy zwiedzającymi min. 1,5 m.

9. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne.

10. Ulotki, broszury, materiały informacyjne są dystrybuowane wyłącznie przez pracowników skansenu.

11. Obowiązują następujące godziny zwiedzania:
wtorek – sobota i niedziela – 9.00–17.00.
Informacje o zmianie organizacji pracy muzeum dostępne są na stronie internetowej Muzeum Kultury Kurpiowskiej (www.muzeum.ostroleka.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook.