Działy MKK

Działy MKK

Dział Historyczno – Artystyczny

Zbiory działu, w jego części historycznej, dokumentują historię mieszkańców i instytucji działających na terenie Ostrołęki w XIX i XX wieku. Zawierają materiały archiwalne – dokumenty związane z życiem ostrołęczan, korespondencję obozową i frontową z obydwu wojen światowych, wspomnienia oraz fotografie rodzinne i okolicznościowe, a także pocztówki rejestrujące wygląd miasta i regionu kurpiowskiego na przestrzeni XX w. 

Ważne miejsce w zbiorach zajmują muzealia dotyczące powstań narodowych: kościuszkowskiego i listopadowego, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy 26 maja 1831 roku, oraz kampanii napoleońskiej 1806 – 1807. Te istotne dla historii Polski wydarzenia miały związek również z Ostrołęką. W części artystycznej zbiorów znajdują się prace artystów ostrołęckich oraz artystów tworzących w okresie międzywojennym: Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm”, Spółdzielni Artystów „Ład” i Spółdzielni Artystów Grafików „Ryt” – czyli tych grup, które dążyły do stworzenia stylu narodowego w oparciu o kulturę ludową wsi.

 

Dział Etnograficzny

Zbiory etnograficzne liczą ponad 3300 muzealiów, pochodzących wyłącznie z rejonu kurpiowszczyzny [Puszcza Zielona i Puszcza Biała]. Znajdują się wśród nich: wycinanki, ozdoby bursztynowe, tradycyjne stroje regionalne i tkaniny dekoracyjne, rzeźby sakralne [XVIII w. – XX w.], plecionki wykonane z korzenia sosny lub słomy, naczynia ceramiczne i drewniane, meble oraz narzędzia do obróbki lnu, wełny, drewna i żelaza. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim zbiór wycinanek [ponad 700 szt.], które są unikalnym w skali światowej przykładem sztuki ludowej. Równie interesująca jest kolekcja ozdób wykonanych z bursztynu, zawierająca kolie, wisiorki, guziki, klamerki i należące do rzadkości różańce oraz kierce – charakterystyczne dla Kurpi elementy zdobnicze zawieszane pod sufitem.

 

Dział Edukacji i Promocji

Dział zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną. Inspiruje i koordynuje wydarzenia oraz imprezy organizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, takie jak: Noc Muzeów, Wspólne Śpiewanie Patriotyczne, rodzinne imprezy Idą Święta, Muzeum dla Seniora. Ponadto sprawuje pieczę nad działalnością wydawniczą muzeum oraz nad przygotowaniem i dystrybucją pamiątek muzealnych. Pracownicy działu odpowiadają także za oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych.