Zwyczaje poprzedzające dzień św. Andrzeja

Zwyczaje poprzedzające dzień św. Andrzeja

30 listopada wspominamy św. Andrzeja, apostoła. Dawniej na Kurpiowszczyźnie w wigilię tego dnia panował zwyczaj przepowiadania matrymonialnej przyszłości. Spośród wielu wróżb, popularną, zresztą