Wiersz autorstwa Dionizego Maliszewskiego

Wiersz autorstwa Dionizego Maliszewskiego

 

KOBIETY

Tylko w muzeach

kobiety mają

zawsze te same twarze

gdy z portretów

śledzą nas czujnie

 

to one

ponad przemijaniem

przeszły w nieśmiertelność

marzeniami artystów

 

w ciemności