Rada Muzeum

dr Wojciech Borkowski

prof. Mirosława Drozd-Piasecka

dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM

dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Anna Grzywacz

Czesława Kaczyńska

Marian Krupiński

Maria Rochowicz

Jolanta Załęczny