Biblioteka

Biblioteka

Zasoby biblioteki muzealnej to ponad 9000 woluminów. Stanowi ona warsztat pracy dla pracowników muzeum. Warto dodać, że z zasobów placówki może korzystać każdy zainteresowany. Placówka gromadzi i udostępnia literaturę specjalistyczną, która odzwierciedla profil zbiorów muzeum. Zbiory biblioteczne dotyczą następujących dziedzin wiedzy: etnografia, archeologia, historia i nauki pomocnicze historii, sztuka, muzealnictwo i historia regionu.
 
Oprócz tego, każdy z zainteresowanych może odnaleźć pozycje, które związane są z pamiętną dla Ostrołęki datą 26 V 1831 r.; materiały zgromadzone w bibliotece obejmują zarówno tematykę powstania listopadowego jak również dokładną analizę bitwy pod Ostrołęką. Dodatkowo w bibliotece można naleźć także duży zasób materiałów dotyczących powstań narodowych. W bibliotece przechowywane są również wycinki z prasy dotyczące muzeum, foldery z wystaw stałych i czasowych muzeów z Polski oraz archiwalne programy ostrołęckich imprez kulturalnych. W zbiorach biblioteki znajduje się również prasa z XIX i XX wieku.
 
Książki i czasopisma są systematycznie gromadzone poprzez zakupy w księgarniach, antykwariatach, wymianę wydawnictw muzealnych, jaką prowadzimy z instytucjami w kraju, a także dzięki darom osób prywatnych.
Do biblioteki napływają również książki, które przekazywane są przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Związek Kurpiów.
 
 
Z zasobów biblioteki można korzystać wyłącznie na miejscu.
 
 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej – Biblioteka
pl. gen. Józefa Bema 8
07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 54 43 w. 58.
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 16.00