Muzeum zakupiło serwer plików

Muzeum zakupiło serwer plików

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej”. Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Zakup plotera do druku wielkoformatowego

Zakup plotera do druku wielkoformatowego

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup plotera do druku wielkoformatowego”. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dotacja celowa na zakup plotera

Dotacja celowa na zakup plotera

Samorząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował wniosek Muzeum Kultury Kurpiowskiej i przyznał dotację celową w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny. Na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/607/2021 za tę kwotę zostanie zakupiony ploter do druku wielkoformatowego.