Niedziela Palmowa na Kurpiach

Niedziela Palmowa na Kurpiach

Za dwa dni w Kościele Katolickim obchodzona będzie Niedziela Palmowa. Ta szczególna niedziela, rozpoczynająca Wielki Tydzień była czasem na Kurpiach nazywana „Kwietną” lub „Wierzbną”.
Zwyczaj święcenia palm, symbolizujących witanie Chrystusa podczas wjazdu do Jerozolimy, jest na Kurpiowszczyźnie kultywowany bardzo uroczyście. Palmy wielkanocne z terenu Puszczy Zielonej charakteryzują się szczególnie bogatą formą. Tym co najbardziej wyróżnia palmy kurpiowskie na tle pozostałych to ich kolorystyka oraz wysokość. Według lokalnej tradycji tak znaczna wielkość palm miała zapewnić gospodarzowi długie życie, a jego dzieciom słuszny wzrost i urodę porównywalną z pięknem palmy.