Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Święty Antoni Padewski wirtualnym obiektem lipca

Święty Antoni Padewski wirtualnym obiektem lipca

Wirtualnym obiektem miesiąca jest obraz olejny przedstawiający świętego Antoniego Padewskiego.

Święty Antoni całuje w dłoń Jezusa przedstawionego jako nagie dziecko kroczące po obłokach. Nagość Dzieciątka osłonięta jest udrapowaną i rozwianą za plecami postaci tkaniną. Święty przedstawiony w habicie franciszkańskim. Towarzyszą mu atrybuty – księga i lilie.

Święty Antoni Padewski uznawany jest przez Kościół za pomocnego przy poszukiwaniu osób i rzeczy zagubionych, obrońcę przeciw szatanowi, orędownika w trudnych sprawach rodzinnych. Jest patronem narzeczonych, małżeństw, położnic, ubogich i górników. W XIX wieku rozpowszechnił się zwyczaj „chleba św. Antoniego” jako jałmużny dla osób biednych składanej jednocześnie ku czci świętego.

Antoni Padewski – doktor Kościoła, wybitny kaznodzieja, zwany młotem na heretyków. Urodził się w 1195 roku w Lizbonie i otrzymał na chrzcie świętym imię Ferdynand. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna. W 1220 r. przeniósł się do zakonu franciszkanów przyjmując imię Antoni. Zmarł 13 czerwca 1231 roku w Padwie. Uznany świętym rok po śmierci wskutek wielu cudów doznawanych przez odwiedzających jego grób. Święty jest patronem kościoła pobernardyńskiego w Ostrołęce. Słynący z daru wymowy i wielu nawróceń Antoni, był doskonałym przykładem dla przybyłych 350 lat temu do Ostrołęki zakonników, których główną dziedziną było kaznodziejstwo. W czasach powszechnego analfabetyzmu i ograniczonego dostępu do informacji kazania głoszone przez bernardynów miały ogromne znaczenie jako środek kształtowania opinii o świecie i edukacji społeczeństwa. Dużą pomocą w tym dziele były, bez wątpienia, polichromie autorstwa brata Walentego Żebrowskiego zdobiące wnętrze ostrołęckiego kościoła klasztornego. Powstałe w latach 60. XVIII stulecia, iluzjonistyczne freski przedstawiające sceny z życia świętego, stanowiły doskonałą ilustrację dla głoszonych kazań i inspirację dla wiernych.

W 2007 roku do kościoła pobernardyńskiego w Ostrołęce sprowadzono z Padwy relikwie świętego Antoniego, zaś w 2010 roku biskup łomżyński Stanisław Stefanek ustanowił świątynię Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego.

Święty Antoni Padewski, malarz polski, XVIII/XIX w., olej, płótno, 35 x 29 cm, nr inw. MKK/S/1690.