Pieśni pasyjne. Adam Strug i Monodia Polska

Pieśni pasyjne. Adam Strug i Monodia Polska

Serdecznie zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Adama Struga i zespołu Monodia Polska. Na koncert złożą się pieśni wielkopostne od średniowiecza po wiek XIX w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich w Łomżyńskiem. Obok partytur dworskich i klasztornych usłyszymy anonimowe utwory będące wyrazem pobożności ludowej. Monodia Polska w składzie: Sonia Wronkowska, Jacek Zembrowski, Henryk Mazur, Adam Strug, Jakub Kukla, Hipolit Woźniak (lira korbowa), Tomasz Pakowski, Szczepan Pospieszalski, Tomasz Stawiecki, Maksymilian Mucha, Mateusz Kowalski.

Monodia Polska to zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Zespół posługuje się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze.

Adam Strug – śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, producent i kurator muzyczny, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator muzyki tradycyjnej, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska.

Wydarzenie odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy placu gen. J. Bema 8 w Ostrołęce.
Bilety będą do nabycia w kasie Muzeum. Cena biletu 10 zł.