Syn swojego wieku. Kraszewiana z kolekcji Janusza Kobylińskiego

Syn swojego wieku. Kraszewiana z kolekcji Janusza Kobylińskiego

Wystawa „Syn swojego wieku. Kraszewiana z kolekcji Janusza Kobylińskiego” poświęcona jest Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Pisarz, dziennikarz, malarz, rysownik, muzyk, kolekcjoner, miłośnik historii i archeologii. Uchodzi za rekordzistę w polskiej literaturze. Jest autorem ponad 600 książek, w tym 232 powieści. Spod jego pióra wyszły m. in. „Stara Baśń”, „Za Sasów”, „Chata za wsią”, „Hrabina Cosel” czy „Ostatni z Siekierzyńskich”.

Na ekspozycji, mieszczącej się w klimatycznych wnętrzach zabytkowej piwnicy z XVI wieku, prezentujemy ryciny przedstawiające Józefa Ignacego Kraszewskiego, pocztówki, fotografie, znaczki pocztowe z jego wizerunkiem oraz liczne plakiety i medale.

Zdecydowana większość z nich to pamiątki jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy twórczej pisarza, świętowanego w Krakowie w 1879 roku. Niewielu spośród zasłużonych pisarzy polskich posiada tak wielką ilość upamiętnień, jaką społeczeństwo polskie ofiarowało Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Eksponaty prezentowane na wystawie stanowią fragment bogatej kolekcji Janusza Kobylińskiego.

 

Wystawa czynna: 25.03.2023 r. – 3.05.2023 r.

 

Scenariusz i komisariat: Aneta Żebrowska.
Opracowanie graficzne: Magdalena Krystianiak – Tomczak.
Montaż: Mariusz Macioch.
Wystawa ze zbiorów Janusza Kobylińskiego.