Miastoślady. Przestrzeń-Ludzie-Wydarzenia

Miastoślady. Przestrzeń-Ludzie-Wydarzenia

Z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Ostrołęce została otwarta wystawa „Miastoślady. Przestrzeń-Ludzie-Wydarzenia”.

Miastoślady to dowody istnienia Ostrołęki. To źródła pisemne i materialne poświadczające życie społeczności, funkcjonowanie instytucji, szkół czy zakładów pracy. To świadectwa niełatwej przeszłości. Rolą muzeum jest gromadzenie miastośladów, a także badanie historii, o której opowiadają.

Zazwyczaj im bardziej burzliwe dzieje, tym mniej ich materialnych świadectw. Dzieje Ostrołęki obfitowały w dramatyczne wydarzenia. Lata stabilności przeplatały się z zawieruchami wojennymi i klęskami żywiołowymi. Dotykające mieszkańców katastrofy zubożały bazę źródeł archiwalnych. Tym ważniejsze przy poznawaniu dziejów Ostrołęki stało się korzystanie z materiałów pochodzących od osób prywatnych. Przekazane do zbiorów dokumenty, druki akcydensowe, fotografie czy przedmioty użytkowe pozwalają poznać zarówno funkcjonowanie instytucji, jak i życie codzienne w nadnarwiańskim miasteczku. Dawne dowody tożsamości, książeczki rzemieślnicze, świadectwa szkolne, fotografie budują wiedzę o regionie i jego mieszkańcach.

Niektóre wydarzenia nie zostawiły miastośladów. Wówczas to ich brak opowiada historię. Jak czarno-biała fotografia portretu Tomasza Gocłowskiego, fundatora ostrołęckiego klasztoru. Oryginalny obraz spłonął nocą 14 marca 1989 roku podczas pożaru, który strawił wnętrze kościoła pobernardyńskiego pw. św. Antoniego Padewskiego.

Wystawa „Miastoślady” jest podzielona na trzy części.
Przestrzeń pozwala ulokować Ostrołękę w obszarze różnych jednostek administracyjnych. Poświadcza jej terytorium i informuje o nim postronnych.
Ludzie to opowieść o mieszkańcach i życiu w nadnarwiańskim miasteczku. To różne aspekty codzienności.
Wydarzenia to ciąg zdarzeń dotykających Ostrołękę. To fatum wiszące nad miastem. Przeplatające się cyklicznie wojny i klęski naturalne, po których z mozołem powstawało z gruzów.

 

Kuratorka i autorka scenariusza: Joanna Zyśk
Projekt aranżacji: Joanna Zyśk, Magdalena Krystianiak-Tomczak
Opracowanie graficzne: Magdalena Krystianiak-Tomczak
Współpraca: Paulina Hoffman-Orlicka, Magdalena Majkowska, Olga Mrowińska, Aneta Żebrowska
Zdjęcia współczesne: Daniel Gołaś
Montaż: Mariusz Macioch

 

Wystawa czynna od 13 maja do 10 września 2023 r.

Serdecznie zapraszamy.