Obraz K. Malankiewicza przestawiającego bitwę pod Ostrołęką przechodzi proces konserwacji

Obraz K. Malankiewicza przestawiającego bitwę pod Ostrołęką przechodzi proces konserwacji

Trwa konserwacja „Bitwy pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” autorstwa Karola Malankiewicza, obrazu ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Pochodzące z 1838 roku dzieło jest najstarszym znanym nam malarskim przedstawieniem tego wydarzenia, tym cenniejszym, że wykonanym przez jego uczestnika. Obraz opuścił stałą ekspozycję muzeum w lipcu tego roku. Zabiegi konserwatorskie będą trwały do końca października, a na salę wystawową dzieło wróci w listopadzie.

Poprawa stanu zachowania oraz estetyki obrazu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu „Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.”

 

 

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    Logo MKK