Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. 100 lat tradycji

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. 100 lat tradycji

Na wystawie zostały zaprezentowane nigdy wcześniej nie pokazywane materiały, które z pewnością zainteresują nie tylko absolwentów szkoły ale wszystkich oglądających. Na ekspozycji w układzie chronologicznym przedstawiona jest historia szkoły. Począwszy od prywatnego Progimnazjum Polskiego Dionizego Majewskiego, poprzez gimnazja męskie i żeńskie – które połączywszy się w 1932 r. stworzyły koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego – aż po współczesne I Liceum im. gen. Józefa Bema. 

Na wystawie dużo uwagi poświęcono okresowi II wojny światowej, kiedy to nauczyciele szkoły prowadzili tajne nauczanie pod kryptonimem GOLESIN. Na uwagę zasługują również dokumenty, zwłaszcza świadectwa szkolne i dzienniki podsumowujące działanie szkoły, spisane przez dyrektora szkoły Jana Radomskiego i jego córkę Janinę w 1944 r. Okres powojenny jest ukazany poprzez bogaty zbiór fotografii, dokumentów i pomocy naukowych. Ważnym punktem są również materiały obrazujące represje, które dotknęły uczniów szkoły w latach stalinowskich. Ciekawy materiał dla widzów z pewnością stanowią pamiątki związane z teatrem szkolnym, który przez 30 lat, działał w liceum pod kierunkiem Tadeusza Siewierskiego.

 
Wystawę można oglądać od początku września do końca roku.