Wystawa „Radosław Nowakowski – W KRAINIE WOLNYCH KSIĄŻEK. Książka autorska, artystyczna i LiBeratura”

Wystawa „Radosław Nowakowski – W KRAINIE WOLNYCH KSIĄŻEK. Książka autorska, artystyczna i LiBeratura”

Dzieła Radosława Nowakowskiego ukazują książkę inną niż ta, którą dotychczas znaliśmy. Jego twórczość uświadamia nam, że książka nie musi jawić się wyłącznie w tradycyjnej postaci, przeciwnie – książka jest wolna, a możliwości jej tworzenia niezwykle szerokie. Zwiedzając wystawę pt. „Radosław Nowakowski – W KRAINIE WOLNYCH KSIĄŻEK. Książka autorska, artystyczna i LiBeratura” widzimy jak wiele można osiągnąć odchodząc od tradycyjnego nurtu tworzenia. Ta niezwykła ekspozycja zachwyca pomysłowością, różnorodnością dzieł, których nie spotykamy na co dzień. Wystawa jest fascynującą podróżą do krainy książki wolnej, nieograniczonej przestrzenią, zdolnej przybrać niespotykaną formę.

Wystawę można zwiedzać od 23.01.2020 r. do 15.04.2020 r.

Scenariusz wystawy: Radosław Nowakowski
Komisarz wystawy: Ewa Kowalewska
Oprawa graficzna: Magdalena Krystianiak-Tomczak
Montaż: Mariusz Macioch