Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Wystawa „S[ł]ucha pani. Świat patyczaków Henryka Ciszewskiego”

Wystawa „S[ł]ucha pani. Świat patyczaków Henryka Ciszewskiego”

Wystawa czynna: 30.09.2020–30.03.2021

 

„S[ł]ucha pani. Świat patyczaków Henryka Ciszewskiego” to wystawa zorganizowana w setną rocznicę urodzin Henryka Ciszewskiego – ostrołęckiego regionalisty i kolekcjonera.

Urodzony w 1920 roku w Kaczynach Starej Wsi Henryk Ciszewski całe życie związał z regionem. Był przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, członkiem Pieśni i Tańca „Kurpie, udzielał się w wielu stowarzyszeniach. Jego pasją i celem życia było krzewienie wiedzy o regionie. Spisywał legendy i pieśni, zbierał pamiątki. Przez przeszło trzydzieści lat udostępniał swoje zbiory w prywatnym muzeum, które nazwał „Kaczeńcem”. Wśród prezentowanych rozmaitości znajdowały się także jego rzeźby. Zmarł 18 czerwca 2013 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu.

Henryk Ciszewski nie był typowym twórcą ludowym. Zarówno ze względu na tematykę, jak i na wykorzystany materiał jego twórczość nosi indywidualny rys. Przedstawiał ludzi i zwierzęta, czasem postaci legendarne lub magiczne. Większość rzeźb Henryka Ciszewskiego zostało wykonanych z gałęzi i korzeni, których przesadna niejednokrotnie dynamika jest efektem kształtu drewna, a nie ingerencji artysty. Wykonane przy użyciu prostych narzędzi i pomalowane prace, nierzadko opatrzone są papierowymi „metryczkami” zawierającymi opis. Założeniem Henryka Ciszewskiego było, by jego prace ilustrowały historie, które przekazywał swoim słuchaczom. Niektóre tłumaczyły dawne obyczaje na Kurpiach bądź wyjaśniały nazwy miejscowe. Stanowią interesujący i niepowtarzalny zbiór. W zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce znajduje się ponad 150 dzieł Henryka Ciszewskiego. Przed wieloma laty zostały nazwane „patyczakami” przez jedną z pracowniczek muzeum, a nazwa ta przyjęła się łącząc w sobie zarówno genezę, jak i syntezę tych dzieł.

Wystawa, którą można zobaczyć w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, prezentuje wybrane prace Henryka Ciszewskiego. Zwiedzający mogą usłyszeć dokumentalny zapis jego opowieści i śpiewanych przez niego pieśni, zobaczyć stój kurpiowski i ligawkę należącą do artysty. Ponadto na ekspozycji znajduje się odlane z betonu popiersie Henryka Ciszewskiego, wykonane w 2020 roku przez Elwirę Gers. Ekspozycji towarzyszy katalog zbioru „patyczaków” znajdujących się w zasobie Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

 

Autor scenariusza i kurator wystawy: Joanna Zyśk

Aranżacja: Elwira Gers

Montaż wystawy: Mariusz Macioch

Nagłośnienie: Tomasz Samsel

Montaż filmu: Daniel Gołaś