Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza

Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza

Kolejne dwa obrazy pędzla Karola Malankiewicza wzbogaciły zbiory Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Pierwsza z prac Karola Malankiewicza przedstawia portret mężczyzny – pisarza. Obraz wykonany został w technice olejnej, na płótnie. Artysta namalował go w 1850 roku. Praca jest przykładem prywatnego zamówienia, które artysta realizował zarabiając na utrzymanie podczas pobytu na emigracji we Francji. Oferowana do zakupu praca stanowi ważną część nowo tworzonej kolekcji oraz wystawy stałej, występując w zestawieniu z portretem kobiety namalowanym również przez Malankiewicza. Obraz jest po renowacji w 2017 roku, która została przeprowadzona na zlecenie osoby oferującej obraz do sprzedaży.

Drugi z obrazów przedstawia świtę Ludwika Filipa i oddziały wojskowe, na tle zabudowy wielkomiejskiej, po stłumieniu jednego z powstań republikańskich w Lyonie lub w Paryżu w latach 1832 i 1834. Obraz ten można uznać za protest polityczny Malankiewicza i reakcję na ograniczenie swobód obywatelskich. Polityka wewnętrzna monarchii lipcowej we Francji stanowiła również zagrożenie bytu powstańców polistopadowych, którzy uznawani byli za element spiskowy wspomagający siły republikańskie we Francji.

Twórczość Karola Malankiewicza jest nam szczególnie bliska, ze względu na udział malarza w bitwie pod Ostrołęką w 1831 roku, którą utrwalił na obrazie będącym w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Karol Malankiewicz pochodził z Galicji, gdzie przyszedł na świat w 1802 roku. W 1822 roku wstąpił do armii Królestwa Polskiego, a dwa lata potem do 8. Pułku Piechoty Liniowej. Wiosną 1830 roku był podporucznikiem, a podczas powstania listopadowego oficerem. Bił się m.in. w bitwach 1831 roku – pod Grochowem, gdzie został ranny, i pod Ostrołęką, za którą odznaczony został Krzyżem Złotym Orderu Wojska Polskiego. Na emigracji przebywał we Francji: m.in. w Avinionie oraz w Paryżu. Jego majątek w kraju, podobnie jak innych emigrantów, został skonfiskowany. Zarabiał na życie kopiując znane dzieła sztuki oraz realizując zamówienia na obrazy. Był współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego oraz Association des Artistes w Paryżu. Warsztat malarski doskonalił pod okiem Antoine´a Grosa, Paula Delaroche´a, Horacego Verneta. Brał udział w paryskich Salonach. Ożenił się z Francuską. Zmarł w 1877 roku w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu.

Zakupu dokonano dzięki dotacji celowej przyznanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (60 000 zł) na realizację zadania „Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza, Portret pisarza i L’entrée de Louis-Philippe et du dux d’Orléans do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji – uczestników powstania listopadowego”.