Wiersz autorstwa Dionizego Maliszewskiego

Wiersz autorstwa Dionizego Maliszewskiego

 

KOBIETY

Tylko w muzeach

kobiety mają

zawsze te same twarze

gdy z portretów

śledzą nas czujnie

 

to one

ponad przemijaniem

przeszły w nieśmiertelność

marzeniami artystów

 

w ciemności

rozmawiają ze sobą

szeptem barw

o świcie znów milczą pięknie

 

Dionizy Maliszewski

 

 

 

Ilustracja: Jan Rembowski, Portret kobiety, 1919 r., kredka, nr inw. MOO/S/101.