Konferencja nt. kultu świętych w diecezji łomzyńskiej

Konferencja nt. kultu świętych w diecezji łomzyńskiej

Konferencja poświęcona tematyce kultu świętych w diecezji łomżyńskiej ma na celu pogłębienie wiedzy zdobytej podczas prezentacji wystawy pt. „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”. Aspekty religijne, historyczne, socjologiczne, antropologiczne i ikonograficzne związane z kultem świętych zaprezentują przedstawiciele środowisk kościelnych, zakonnych, uniwersyteckich i muzealnych.