Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Odeszła wspaniała twórczyni ludowa

Odeszła wspaniała twórczyni ludowa

Z żalem informujemy o śmierci pani Zofii Warych, wybitnej twórczyni ludowej, śpiewaczki i gawędziarki. Zofia Warych była jedną z najbarwniejszych postaci Kurpiowszczyzny i utalentowaną artystką. Swoją działalność koncertową rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych. Była członkiem zespołu śpiewaczego z Ciesiny. Pod koniec lat 90. XX wieku zaczęła występy solowe. Wielokrotnie występowała na festiwalach, na których, niejednokrotnie, zdobywała czołowe lokaty. Była uznaną hafciarką i koronkarką. Jej prace wielokrotnie nagradzano na konkursach rękodzielniczych. Brała aktywny udział w warsztatach etnograficznych, zajęciach nauki gwary oraz zajęciach folklorystycznych z dziećmi i młodzieżą. Za wieloletnią pracę artystyczną Zofia Warych otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia m.in. w 2011 roku Nagrodę im. Oskara Kolberga.