Spotkanie z „gziazdą”, czyli wycinanka w roli głównej

Spotkanie z „gziazdą”, czyli wycinanka w roli głównej

Lekcja muzealna pozwalająca młodym uczestnikom poznać początki wycinankarstwa, rodzaje wycinanek oraz ich przeznaczenie. Przedstawione zostaną także tajniki i kolejne etapy tworzenia papierowych cacek. Każda z osób biorących udział w warsztatach własnoręcznie wytnie wzór wycinanki oraz oprawi w ramkę passe-partout. Lekcja prowadzona w oparciu o wystawę stałą „Wycinanka kurpiowska”.

Czas trwania zajęć: 60 min.
Opłata za lekcję: 12 zł od osoby.
Lekcja adresowana do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.