Twórczość żołnierzy powstania listopadowego na Wielkiej Emigracji

Twórczość żołnierzy powstania listopadowego na Wielkiej Emigracji

Sala „Twórczość żołnierzy powstania listopadowego na Wielkiej Emigracji” prezentuje prace artystyczne uczestników wydarzeń z lat 1830–1831, którzy po upadku powstania listopadowego, 5 października 1831 roku, przekroczyli granicę z Prusami, zostali internowani, a następnie udali się na emigrację na zachód Europy. Wśród rzeszy polskich żołnierzy i oficerów wyemigrowało wówczas ponad stu artystów, którzy na obcej ziemi, z różnym efektem, kontynuowali pasje sprzed 1830 roku. Ich twórczość jest na ogół nieznana. Tworzenie w Muzeum Kultury Kurpiowskiej tej wyjątkowej w skali kraju kolekcji stworzy szansę na poznanie ich spuścizny artystycznej. 

Wystawa zawiera prace Teofila Kwiatkowskiego (1809–1891) oraz Karola Malankiewicza (1802–1877). Należą one do pierwszych obiektów zgromadzonych w kolekcji, którą zaczęliśmy tworzyć w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w 2016 roku. Możemy jednak uznać, że jej zwiastunem był zakup, w 2005 roku, obrazu Karola Malankiewicza Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r. Stał się on możliwy po kilku latach starań od momentu pojawienia się płótna na rynku dzieł sztuki. Zgromadzone dotychczas prace Kwiatkowskiego i Malankiewicza reprezentują odmienne style artystyczne. Jednak tym, co łączy ich twórców, na czym też opieramy podstawy kolekcji, są przeszłość powstańcza oraz pobyt na emigracji.

 

Kurator i autor scenariusza wystawy: Barbara Kalinowska
Projekt aranżacji: Leszek Sokoll

Wystawa ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, uzupełniona zbiorami prywatnymi.