Album z portretami ważnych Polaków doby powstania listopadowego

Album z portretami ważnych Polaków doby powstania listopadowego

Blisko dwadzieścia lat temu nabyliśmy piękny egzemplarz albumu Józefa Straszewicza „Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830…”, wydanego w Paryżu w 1832 roku. To księga, na którą złożyły się portrety w formacie wielkiego folio, prezentujące ważne osobistości aktywne w dobie powstania listopadowego, opatrzone faksymile podpisu portretowanej osoby oraz biogramem spisanym w języku francuskim. Portrety są litografowane w zakładzie Franciszka Villaina, głównie według rysunków francuskich portrecistów. Wśród grona rysowników był również Józef Szymon Kurowski – powstaniec i emigrant. Egzemplarz albumu jest piękny i cenny. Nosi znak własnościowy Władysława Ostrowskiego, marszałka sejmu powstańczego 1830/1831 w kraju i na emigracji, protektora Biblioteki Polskiej w Wersalu, założonej przez brata Władysława – wojewodę Antoniego Ostrowskiego. Jest też exlibris hrabiego i majora Ludwika Hieronima Morstina – współredaktora „Museionu” przed pierwszą wojną światową, dyplomaty, przyjaciela Stanisława Estreichera – bibliografa.

Z uwagi na gabaryty album króluje w gablocie. Wykonana została ona około trzydzieści lat temu w Zakładzie Wytwórczym Mebli Artystycznych w Henrykowie, zakładzie o zasłużonej renomie. Posłużyła wówczas do prezentowania dzieł sztuki z okresu międzywojennego na wystawie, którą opracował Wojciech Woźniak. Tamtej wystawy już nie ma. Zostały natomiast dzieła, z których część prezentowana jest dzisiaj już w nowej galerii. Zachęcamy tymczasem do zwiedzenie wystawy stałej „Twórczość żołnierzy powstania listopadowego na Wielkiej Emigracji”, na której prezentujemy album Józefa Straszewicza, nabrzmiały galerią portretów, oraz … gablotę, która wiele lat, nieco zapomniana, ale cierpliwie czekała w magazynie. Stanowi przykład solidnej stolarki. Album z wizerunkami Emilii Plater, Stanisława Barzykowskiego, dzielnych braci Mycielskich, Józefa Bema, Joachima Lelewela, Waleriana Łukasińskiego i dziesiątkami innych Polaków, francuscy artyści i nasz Józef Kurowski, Franciszek Villain, Władysław Ostrowski, Ludwik Hieronim Morstin i zacna Gablota Henrykowska. Staramy się zapewniać dobre towarzystwo. (bk)

 

Ilustracja: „Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830…”, nr inw. MKK/H/1780.