Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzony jest corocznie w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym dniu przypada rocznica pierwszych w pełni demokratycznych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r. Święto ustanowiono uchwałą Sejmu z 2000 r., podjętą z okazji 10-lecia samorządu terytorialnego.

Samorządność oznacza odpowiedzialność za mieszkańców i wobec nich, pracę na rzecz lokalnej społeczności, to budowanie przestrzeni opartej na dialogu. Jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli są organizatorami dla wielu instytucji, w tym także tych z obszaru kultury: muzeów, ośrodków kultury, bibliotek, galerii.
Wszystkim Samorządowcom, którzy pracują na rzecz swoich społeczności, dziękujemy za ich dotychczasowe dokonania, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia swojej misji.

Fotografia przedstawia członków Rady Miejskiej i pracowników Magistratu w Ostrołęce z burmistrzem Władysławem Banachem (siedzi czwarty od lewej), lata 1920-1926, fot. Franciszek Waltz. Fotografia ze zbiorów MKK, nr inw. MOO/HA/626.