Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Wystawa „Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu”

Wystawa „Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu”

14 maja 2022 r została otwarta archeologiczna wystawa czasowa „Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu”. Na ekspozycji można zobaczyć ceramikę z okresu starożytnego na ziemiach polskich, zamieszkiwanych przez przedstawicieli kultury łużyckiej, a konkretnie jej północnomazowieckiej grupy. Zaprezentowane naczynia gliniane pochodzą z cmentarzyska datowanego na XII – VIII w. p.n.e. Ceramika przedstawiona na wystawie pochodzi ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Są to zarówno urny grobowe na spalone szczątki ludzkie, tzw. popielnice, jak i przystawki grobowe pełniące rolę wyposażenia grobowego, czyli naczynia codziennego użytku. Kultura łużycka to jedna z europejskich kultur archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Występowała głównie na terenie Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec. Pozostałości materialne po kulturze łużyckiej świadczą o jej niejednolitym charakterze, dzielącym społeczności wchodzące w jej skład na wiele grup o zróżnicowanym zasięgu.

 

Wystawę można zwiedzać do 31 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy.