Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Campement de Polonais dans les bois [Obozowisko Polaków w lesie] – Obiekt stycznia 2014

Rycina zamieszczona w czasopiśmie francuskim L’Universel. Illustrations Contemporaines (nr 89, 10/16.12.1863). Opis zamieszony na odwrocie informuje czytelników o losie powstańców styczniowych spędzających zimę w lesie. Wymieniono tu las myszyniecki jako jeden z azylów.

L’Universel. Illustrations Contemporaines było jednym z wielu periodyków ukazujących się w Europie, które relacjonowały wydarzenia powstańcze. Do ilustrowania wiadomości w prasie dziewiętnastowiecznej stosowano zazwyczaj drzeworyt sztorcowy, który pozwalał na reprodukowanie obrazów, rysunków oraz fotografii  o różnych formatach, zaś jako druk wypukły mógł być składany i odbijany wraz z tekstem, co ułatwiało i przyspieszało publikację gazet. 

Bestcossnet; H. Schufey, drzeworyt sztorcowy, nr inw. MKK/HA/2750