Niedziela Palmowa na Kurpiowszczyźnie – wirtualny obiekt marca 2016

Niedziela Palmowa na Kurpiowszczyźnie – wirtualny obiekt marca 2016

Szkic przedstawia księdza odprawiającego nabożeństwo podczas Niedzieli Palmowej. Scena została ukazana oczami uczestnika mszy widzącego plecy duchownego zwróconego w stronę ołtarza. We wnętrzu świątyni widać kobiety trzymające wysokie palmy wielkanocne. Rysunek sygnowany przez autora w lewym dolnym rogu.

Stanisław Skolimowski (1937-2014) urodził się w Mławie. W latach 1957-1963 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem. Od 1963 roku do śmierci mieszkał i pracował w Ostrołęce. W 1968 roku otrzymał I nagrodę Związku Polskich Artystów Plastyków za obraz „Pejzaż jesienny”. Był inspiratorem pierwszego Kurpiowskiego Pleneru Malarskiego, który odbył się w 1976 roku.

W swych dziełach, tworzonych różnymi technikami, przedstawiał pejzaż, martwą naturę, portret. Prace Stanisława Skolimowskiego były wielokrotnie wystawiane na wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. W zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce znajdują się 34 obrazy olejne i rysunki autorstwa Stanisława Skolimowskiego.

Stanisław Skolimowski, 1980, tusz, wym. 21 x 14,5 cm, nr inw. MOO/S/1256