II Ostrołęckie Spotkania Historyczne pt. „Nie tylko 26 maja 1831 r. – dzieje Ostrołęki w epoce zaborów”

II Ostrołęckie Spotkania Historyczne pt. „Nie tylko 26 maja 1831 r. – dzieje Ostrołęki w epoce zaborów”

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na II Ostrołęckie Spotkania Historyczne pt. „Nie tylko 26 maja 1831 r. – dzieje Ostrołęki w epoce zaborów”. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty ukazujące wybrane zagadnienia z dziejów naszego miasta w latach 1795–1918.

Program konferencji:

  • 12.00 – Przywitanie gości.
  • 12.10–12.30 – Dr hab. Jan Mironczuk – prof. WSTS – „Mniejszość żydowska w Ostrołęce do wybuchu I wojny światowej”.
  • 12.30–12.50 – Dr Jerzy Kijowski – „Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty ostrołęckiej w okresie zaborów”.
  • 12.50–13.10 – Dr Marek Niewiadomski – „Kolej Nadnarwiańska do 1914 r.”.
  • 13.10–13.30 – Mgr Joanna Zyśk – „Ostrołęka w czasie zaboru rosyjskiego w świetle zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”.
  • 13.30–13.50 – Mgr Krzysztof Augustyniak – „Ostrołęka w powstaniu listopadowym”.
  • 13.50–14.00 – Dyskusja i zamknięcie konferencji.

Konferencja odbędzie się 25 listopada 2022 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy placu gen. J. Bema 8. Początek wydarzenia o godz. 12.00.