O projekcie

O projekcie

Tytuł projektu:

Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika – mauzoleum poległych 
w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie – 6.1. Kultura.

Beneficjent:

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał” przy Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 
Finansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji Projektu – 8 139 000,00 PLN
 
Kwota współfinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 623 934,45 PLN
Publiczny wkład krajowy pochodzący z promesy Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 515 065,55 PLN
 
Termin zakończenia realizacji projektu:
Czerwiec 2011 r.